Wykorzystujemy cookies do obsługi serwisu. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich wykorzystanie

Aktualne kwoty dotacji celowej dla uczniów niepełnosprawnych na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Kwoty dotacji celowej na rok 2018


Minister Edukacji Narodowej wydała w dniu 20 marca 2018 roku rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

Na podstawie tego rozporządzenia przygotowaliśmy kwoty dotacji dostępne na ucznia w zależności od klasy oraz stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Kwoty te uwzględniają już przewidziane ustawą koszty obsługi zadania przez jednostki samorządu terytorialnego wynoszące 1% kwoty dotacji. Ważne: korzystanie z Systemu DotCel jest całkowicie bezpłatne - wspomniana opłata wynika z ustawy i pobierana jest przez organ prowadzący szkołę, a nie operatora Systemu DotCel.

Nowe rozporządzenie weszło w życie 1 kwietnia 2018 roku, zastępując analogiczne rozporządzenie z 2017 roku.

WAŻNE: Zgodnie z ustawą dotacja celowa na podręczniki i materialy edukacyjne jest udzielana, "pod warunkiem, że taki komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie zapewniał możliwość używania ich przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne. Następna dotacja celowa na uczniów tej klasy jest udzielana po trzech kolejnych latach szkolnych."


Dotacja celowa - wartości obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera dla uczniów niesłyszących dla uczniów słabosłyszących dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Szkoła podstawowa klasa I
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 138,60 zł 128,70 zł 138,60 zł 123,75 zł 123,75 zł 396,00 zł 123,75 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa II
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 138,60 zł 128,70 zł 138,60 zł 123,75 zł 123,75 zł 396,00 zł 123,75 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 148,50 zł 207,90 zł 207,90 zł 207,90 zł 155,93 zł 594,00 zł 207,90 zł
Szkoła podstawowa klasa III
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123,75 zł 128,70 zł 138,60 zł 123,75 zł 123,75 zł 396,00 zł 123,75 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa IV
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 69,30 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 61,88 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa V
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 69,30 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 61,88 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 356,40 zł 374,22 zł 374,22 zł 374,22 zł 374,22 zł 1425,60 zł 374,22 zł
Szkoła podstawowa klasa VI
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 61,88 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa VII
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 69,30 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 61,88 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa VIII
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 69,30 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 61,88 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 495,00 zł 519,75 zł 519,75 zł 519,75 zł 519,75 zł 1980,00 zł 519,75 zł
Gimnazjum klasa III
materiały ćwiczeniowe 61,88 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 61,88 zł

WARTO WIEDZIEĆ: Osobno można ubiegać się o dotacje na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe do nauki języka obcego. Środki te są przyznawane niezależnie - uzyskanie jednej z dotacji nie ogranicza otrzymania drugiej. W ramach tej dodatkowej dotacji można kupić nie tylko książki, ale różne pomoce do nauki języków, które także są w naszej ofercie.

Dotacje celowe przewidziane są także dla uczniów niewidomych - nasz system nie oferuje jednak na razie materiałów dla tej grupy uczniów. Ponadto inne wskaźniki obowiązują, gdy dana klasa nie funkcjonowała wcześniej w danej szkole.

Więcej informacji w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.Poniżej dla porównania dane na poprzedni rok szkolny - kwoty dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2017/2018

Dotacja celowa - wartości na poprzedni rok szkolny 2017/2018 uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczniowie z autyzmem, zespołem Aspergera uczniowie niesłyszący uczniowie słabosłyszący uczniowie słabowidzący wydruk niepowiększony uczniowie słabowidzący wydruk powiększony uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Szkoła podstawowa klasy I-III
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 148,50 zł 178,20 zł 193,05 zł 148,50 zł 170,78 zł 594,00 zł 148,50 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123,75 zł 128,70 zł 138,60 zł 123,75 zł 123,75 zł 396,00 zł 123,75 zł
Szkoła podstawowa klasy IV-VI
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 277,20 zł 332,68 zł 360,29 zł 318,80 zł 318,80 zł 1108,80 zł 318,80 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 61,88 zł
Szkoła podstawowa klasy VII
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 495,04 zł 594,05 zł 643,55 zł 569,30 zł 569,30 zł 1980,00 zł 569,30 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 61,88 zł
Gimnazjum klasy II - III
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 495,04 zł 594,05 zł 643,55 zł 569,30 zł 569,30 zł 1980,00 zł 569,30 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 61,88 zł


<< Poprzednia strona: Podstawowe informacje Następna strona: Ważne terminy >>


Jak rozpocząć

System DotCel umożliwia kompleksową obsługę dotacji celowych. Jeśli masz już konto, zaloguj się. W przeciwnym wypadku zacznij od rejestracji. Możesz także zamówić bezpłatną prezentację oferty i systemu w Twojej szkole i zapisać się na newsletter dotyczący dotacji.