Aktualne kwoty dotacji celowej dla uczniów SPE na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe


Kwoty dotacji celowej MEiN na rok szkolny 2022/2023


Serwis DotacjeCelowe.pl oferuje za darmo pełną obsługę dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) - od złożenia wniosku przez dyrektora szkoły lub SOSW (automatyczny generator wniosków), przez optymalne wykorzystanie przyznanych środków i wybór najlepszych pomocy dla każdego ucznia, po dokumenty niezbędne do rozliczenie dotacji.

W 2022 roku (rok szkolny 2022/2023) kwoty dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe i podręczniki są analogiczne jak w poprzednim roku. Należy mieć przy tym na uwadze, że dotacja na podręczniki tym razem obowiązuje tylko w klasach III i VI.

Podstawą do wyliczenia kwot dotacji są wskaźniki z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku (rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych), które odnoszą się do Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (z dnia 27 października 2017 roku) wraz z aktualizacją z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (z dnia 26 czerwca 2020 r.).

Na podstawie tych aktów prawnych przygotowaliśmy kwoty dotacji dostępne na ucznia w zależności od klasy oraz stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Kwoty w tabeli poniżej uwzględniają już przewidziane ustawą koszty obsługi zadania przez jednostki samorządu terytorialnego (w skrócie JST) wynoszące 1% kwoty dotacji. Ważne: korzystanie z Serwisu DotacjeCelowe.pl jest całkowicie bezpłatne - wspomniana opłata wynika z ustawy i pobierana jest przez organ prowadzący szkołę (JST), a nie operatora serwisu.

Zgodnie z ustawą dotacja celowa na podręczniki i materialy edukacyjne jest udzielana, "pod warunkiem, że taki komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie zapewniał możliwość używania ich przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne. Następna dotacja celowa na uczniów tej klasy jest udzielana po trzech kolejnych latach szkolnych.". Dlatego w ubiegłym roku dotacja na podręczniki przysługiwała w klasach II, V i VIII, a teraz w klasach III i VI.


Zamiast samemu wyliczać wskaźniki i kwoty dotacji dla poszczególnych uczniów najlepiej skorzystać z bezpłatnego generatora wniosków o dotację MEiN, który wszystkie wartości wylicza automatycznie!

Dotacja celowa - wartości obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla uczniów niesłyszących dla uczniów słabosłyszących dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony dla uczniów niewidomych dla uczniów niewidomych wydruk w systemie Braille'a
Szkoła podstawowa klasa I
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123,75 zł 138,60 zł 138,60 zł 123,75 zł 128,70 zł 123,75 zł 396,00 zł 138,60 zł 990,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa II
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123,75 zł 138,60 zł 138,60 zł 123,75 zł 128,70 zł 123,75 zł 396,00 zł 138,60 zł 990,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa III
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123,75 zł 138,60 zł 138,60 zł 123,75 zł 128,70 zł 123,75 zł 396,00 zł 138,60 zł 990,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 249,48 zł 178,20 zł 249,48 zł 249,48 zł 249,48 zł 187,11 zł 712,80 zł 231,66 zł 1782,00 zł
Szkoła podstawowa klasa IV
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa V
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa VI
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 449,06 zł 427,68 zł 449,06 zł 449,06 zł 449,06 zł 449,06 zł 1710,72 zł 555,98 zł 4276,80 zł
Szkoła podstawowa klasa VII
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa VIII
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak brak brak

UWAGA: Inne wskaźniki obowiązują, gdy dana klasa nie funkcjonowała wcześniej w danej szkole.


Kwoty dotacji z poprzednich lat można sprawdzić na stronie Archiwalne kwoty dotacji celowej MEiN.<< Poprzednia strona: Podstawowe informacje Następna strona: Ważne terminy >>


Jak rozpocząć

Serwis DotacjeCelowe.pl umożliwia kompleksową obsługę dotacji celowych MEiN i wyprawki szkolnej. Jeśli masz już konto, zaloguj się. W przeciwnym wypadku zacznij od rejestracji. W wypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z obsługą serwisu.