Aktualne kwoty dotacji celowej dla uczniów SPE na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe


Kwoty dotacji celowej MEiN na rok szkolny 2023/2024 po aktualizacji 15 maja


Serwis DotacjeCelowe.pl oferuje za darmo pełną obsługę dotacji celowej Ministerstwa Edukacji i Nauki (MEiN) - od złożenia wniosku przez dyrektora szkoły lub SOSW (automatyczny generator wniosków), przez optymalne wykorzystanie przyznanych środków i wybór najlepszych pomocy dla każdego ucznia, po dokumenty niezbędne do rozliczenie dotacji i system ewidencji podręczników.
Utwórz konto w serwisie Logowanie
UWAGA: Od 15 maja 2023 roku obowiązują nowe stawki bazowe dotacji celowej MEiN, które wpływają na wysokość dotacji dla wszystkich rodzajów i stopni niepełnosprawności. Poniżej prezentujemy nowe i pierwotne stawki na rok szkolny 2023/2024!

W 2023 roku (rok szkolny 2023/2024) kwoty dotacji celowej na materiały ćwiczeniowe i podręczniki finalnie zostały zwiększone o 10%. Zmiana obowiązuje od 15 maja 2023 roku (wydano Rozporządzenie w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe). Jeśli wniosek został złożony przed tym terminem, należy złożyć nowy, skorygowany wniosek. Serwis DotacjeCelowe.pl w pełni obsługuje zmianę i umożliwia poprawne przygotowanie formularzy dyrektora o dotację! Należy mieć na uwadze, że dotacja na podręczniki tym razem obowiązuje tylko w klasach I, IV i VII.

Podstawą do wyliczenia kwot dotacji są wskaźniki z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku (rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych), które odnoszą się do Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (z dnia 27 października 2017 roku) wraz z aktualizacją z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (z dnia 26 czerwca 2020 r.).

Na podstawie tych aktów prawnych przygotowaliśmy kwoty dotacji dostępne na ucznia w zależności od klasy oraz stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Kwoty w tabeli poniżej uwzględniają już przewidziane ustawą koszty obsługi zadania przez jednostki samorządu terytorialnego (w skrócie JST) wynoszące 1% kwoty dotacji. Ważne: korzystanie z Serwisu DotacjeCelowe.pl jest całkowicie bezpłatne - wspomniana opłata wynika z ustawy i pobierana jest przez organ prowadzący szkołę (JST), a nie operatora serwisu.

Zgodnie z ustawą dotacja celowa na podręczniki i materiały edukacyjne jest udzielana, "pod warunkiem, że taki komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie zapewniał możliwość używania ich przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne. Następna dotacja celowa na uczniów tej klasy jest udzielana po trzech kolejnych latach szkolnych.". Dlatego w ubiegłym roku dotacja na podręczniki przysługiwała w klasach III i VI, a teraz w klasach I, IV i VII. Wyjątkiem jest konieczność dokupienia podręczników w sytuacjach przewidzianych ustawą, m.in. utworzenie nowego oddziału.


Zamiast samemu wyliczać wskaźniki i kwoty dotacji dla poszczególnych uczniów najlepiej skorzystać z bezpłatnego generatora wniosków o dotację MEiN, który wszystkie wartości wylicza automatycznie!

Dotacja celowa - NOWE wartości obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 (od 15 maja 2023 roku) dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla uczniów niesłyszących dla uczniów słabosłyszących dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony dla uczniów niewidomych dla uczniów niewidomych wydruk w systemie Braille'a dla uczniów w normie intelektualnej, w tym z afazją i niepełno -sprawnością ruchową
Szkoła podstawowa klasa I
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 136,13 zł 152,46 zł 152,46 zł 136,13 zł 141,57 zł 136,13 zł 435,60 zł 152,46 zł 1089,00 zł 54,45 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 274,43 zł 196,02 zł 274,43 zł 274,43 zł 274,43 zł 205,82 zł 784,08 zł 254,83 zł 1960,20 zł 98,01 zł
Szkoła podstawowa klasa II
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 136,13 zł 152,46 zł 152,46 zł 136,13 zł 141,57 zł 136,13 zł 435,60 zł 152,46 zł 1089,00 zł 54,45 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki brak
[274,43 zł]
brak
[196,02 zł]
brak
[274,43 zł]
brak
[274,43 zł]
brak
[274,43 zł]
brak
[205,82 zł]
brak
[784,08 zł]
brak
[254,83 zł]
brak
[1960,20 zł]
brak
[98,01 zł]
Szkoła podstawowa klasa III
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 136,13 zł 152,46 zł 152,46 zł 136,13 zł 141,57 zł 136,13 zł 435,60 zł 152,46 zł 1089,00 zł 54,45 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki brak
[274,43 zł]
brak
[196,02 zł]
brak
[274,43 zł]
brak
[274,43 zł]
brak
[274,43 zł]
brak
[205,82 zł]
brak
[784,08 zł]
brak
[254,83 zł]
brak
[1960,20 zł]
brak
[98,01 zł]
Szkoła podstawowa klasa IV
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 68,08 zł 76,24 zł 76,24 zł 68,08 zł 70,80 zł 68,08 zł 217,84 zł 76,24 zł 544,60 zł 27,23 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 384,62 zł 366,30 zł 384,62 zł 384,62 zł 384,62 zł 384,62 zł 1465,20 zł 476,19 zł 3663,00 zł 183,15 zł
Szkoła podstawowa klasa V
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 68,08 zł 76,24 zł 76,24 zł 68,08 zł 70,80 zł 68,08 zł 217,84 zł 76,24 zł 544,60 zł 27,23 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki brak
[494,80 zł]
brak
[471,24 zł]
brak
[494,80 zł]
brak
[494,80 zł]
brak
[494,80 zł]
brak
[494,80 zł]
brak
[1884,96 zł]
brak
[612,61 zł]
brak
[4712,40 zł]
brak
[235,62 zł]
Szkoła podstawowa klasa VI
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 68,08 zł 76,24 zł 76,24 zł 68,08 zł 70,80 zł 68,08 zł 217,84 zł 76,24 zł 544,60 zł 27,23 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki brak
[494,80 zł]
brak
[471,24 zł]
brak
[494,80 zł]
brak
[494,80 zł]
brak
[494,80 zł]
brak
[494,80 zł]
brak
[1884,96 zł]
brak
[612,61 zł]
brak
[4712,40 zł]
brak
[235,62 zł]
Szkoła podstawowa klasa VII
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 68,08 zł 76,24 zł 76,24 zł 68,08 zł 70,80 zł 68,08 zł 217,84 zł 76,24 zł 544,60 zł 27,23 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 686,07 zł 653,40 zł 686,07 zł 686,07 zł 686,07 zł 686,07 zł 2613,60 zł 849,42 zł 6534,00 zł 326,70 zł
Szkoła podstawowa klasa VIII
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 68,08 zł 76,24 zł 76,24 zł 68,08 zł 70,80 zł 68,08 zł 217,84 zł 76,24 zł 544,60 zł 27,23 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki brak
[686,07 zł]
brak
[653,40 zł]
brak
[686,07 zł]
brak
[686,07 zł]
brak
[686,07 zł]
brak
[686,07 zł]
brak
[2613,60 zł]
brak
[849,42 zł]
brak
[6534,00 zł]
brak
[326,70 zł]

KWOTY DLA REFUNDACJI: Maksymalne stawki refundacji za dokupione podręczniki i ćwiczenia wyliczane są na podstawie pierwotnych stawek!Dotacja celowa - pierwotne wartości obowiązujące w roku szkolnym 2023/2024 (do 15 maja 2023 roku) dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla uczniów niesłyszących dla uczniów słabosłyszących dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony dla uczniów niewidomych dla uczniów niewidomych wydruk w systemie Braille'a
Szkoła podstawowa klasa I
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123,75 zł 138,60 zł 138,60 zł 123,75 zł 128,70 zł 123,75 zł 396,00 zł 138,60 zł 990,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 249,48 zł 178,20 zł 249,48 zł 249,48 zł 249,48 zł 187,11 zł 712,80 zł 231,66 zł 1782,00 zł
Szkoła podstawowa klasa II
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123,75 zł 138,60 zł 138,60 zł 123,75 zł 128,70 zł 123,75 zł 396,00 zł 138,60 zł 990,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki brak
[249,48 zł]
brak
[178,20 zł]
brak
[249,48 zł]
brak
[249,48 zł]
brak
[249,48 zł]
brak
[187,11 zł]
brak
[712,80 zł]
brak
[231,66 zł]
brak
[1782,00 zł]
Szkoła podstawowa klasa III
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123,75 zł 138,60 zł 138,60 zł 123,75 zł 128,70 zł 123,75 zł 396,00 zł 138,60 zł 990,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki brak
[249,48 zł]
brak
[178,20 zł]
brak
[249,48 zł]
brak
[249,48 zł]
brak
[249,48 zł]
brak
[187,11 zł]
brak
[712,80 zł]
brak
[231,66 zł]
brak
[1782,00 zł]
Szkoła podstawowa klasa IV
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 349,27 zł 332,64 zł 349,27 zł 349,27 zł 349,27 zł 349,27 zł 1330,56 zł 432,43 zł 3326,40 zł
Szkoła podstawowa klasa V
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki brak
[449,06 zł]
brak
[427,68 zł]
brak
[449,06 zł]
brak
[449,06 zł]
brak
[449,06 zł]
brak
[449,06 zł]
brak
[1710,72 zł]
brak
[555,98 zł]
brak
[4276,80 zł]
Szkoła podstawowa klasa VI
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki brak
[449,06 zł]
brak
[427,68 zł]
brak
[449,06 zł]
brak
[449,06 zł]
brak
[449,06 zł]
brak
[449,06 zł]
brak
[1710,72 zł]
brak
[555,98 zł]
brak
[4276,80 zł]
Szkoła podstawowa klasa VII
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 623,70 zł 594,00 zł 623,70 zł 623,70 zł 623,70 zł 623,70 zł 2376,00 zł 772,20 zł 5940,00 zł
Szkoła podstawowa klasa VIII
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) - w nawiasach [] podano kwotę, gdy trzeba dokupić podręczniki brak
[623,70 zł]
brak
[594,00 zł]
brak
[623,70 zł]
brak
[623,70 zł]
brak
[623,70 zł]
brak
[623,70 zł]
brak
[2376,00 zł]
brak
[772,20 zł]
brak
[5940,00 zł]

UWAGA: Zgodnie z ustawą o finansowaniu oświaty kwota dotacji udzielna jest na ucznia i jest obliczana na podstawie kwoty bazowej, wskaźnika oraz potrącenia na JST i następnie zaokrąglana do pełnych groszy zgodnie z przepisami o rachunkowości. Kwota dla oddziału i analogicznie dla całej szkoły jest iloczynem kwoty na ucznia i liczby uczniów z danej klasy z danym rodzajem i stopniem niepełnosprawności.


Kwoty dotacji z poprzednich lat można sprawdzić na stronie Archiwalne kwoty dotacji celowej MEiN.<< Poprzednia strona: Podstawowe informacje Następna strona: Ważne terminy >>


Jak rozpocząć

Serwis DotacjeCelowe.pl umożliwia kompleksową obsługę dotacji celowych MEiN i wyprawki szkolnej. Jeśli masz już konto, zaloguj się. W przeciwnym wypadku zacznij od rejestracji. W wypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z obsługą serwisu.