Szanowny Użytkowniku - cenimy Twoją prywatność, dlatego tylko w minimalnym zakresie wykorzystujemy cookies do obsługi statystyk i funkcji serwisu. Nie stosujemy żadnych ciasteczek śledzących ani reklamowych. Zgodnie z prawem masz także wszechstronną kontrolę nad przekazanymi danymi osobowymi, łącznie z możliwością ich modyfikacji lub usunięcia. Dalsze korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies i zasady opisane na stronie Polityka ochrony danych osobowych

Aktualne kwoty dotacji celowej dla uczniów niepełnosprawnych na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Kwoty dotacji celowej na rok szkolny 2020/2021


W 2020 roku (rok szkolny 2020/2021) obowiązują kwoty dotacji celowej analogiczne jak w poprzednim roku. Należy mieć tylko na uwadze, że dotacja na podręczniki tym razem obowiązuje tylko w klasach I, IV i VII

Podstawą do wyliczenia kwot dotacji są wskaźniki z rozporządzenia Minister Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku (rozporządzenie w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych w 2018 r. i 2019 r.).

Na podstawie tego rozporządzenia przygotowaliśmy kwoty dotacji dostępne na ucznia w zależności od klasy oraz stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Kwoty w tabeli poniżej uwzględniają już przewidziane ustawą koszty obsługi zadania przez jednostki samorządu terytorialnego (w skrócie JST) wynoszące 1% kwoty dotacji. Ważne: korzystanie z Systemu DotCel jest całkowicie bezpłatne - wspomniana opłata wynika z ustawy i pobierana jest przez organ prowadzący szkołę (JST), a nie operatora Systemu DotCel.

Nowe rozporządzenie weszło w życie 1 kwietnia 2018 roku, zastępując analogiczne rozporządzenie z 2017 roku.

Zgodnie z ustawą dotacja celowa na podręczniki i materialy edukacyjne jest udzielana, "pod warunkiem, że taki komplet podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie zapewniał możliwość używania ich przez uczniów tej klasy przez co najmniej trzy kolejne lata szkolne. Następna dotacja celowa na uczniów tej klasy jest udzielana po trzech kolejnych latach szkolnych.". Dlatego w ubiegłym roku dotacja na podręczniki przysługiwała w klasach III i VI, a teraz w klasach I, IV i VII.


Dotacja celowa - wartości obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla uczniów niesłyszących dla uczniów słabosłyszących dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony dla uczniów niewidomych dla uczniów niewidomych wydruk w systemie Braille'a
Szkoła podstawowa klasa I
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123,75 zł 138,60 zł 138,60 zł 123,75 zł 128,70 zł 123,75 zł 396,00 zł 138,60 zł 990,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 207,90 zł 148,50 zł 207,90 zł 207,90 zł 207,90 zł 155,93 zł 594,00 zł 193,05 zł 1485,00 zł
Szkoła podstawowa klasa II
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123,75 zł 138,60 zł 138,60 zł 123,75 zł 128,70 zł 123,75 zł 396,00 zł 138,60 zł 990,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa III
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123,75 zł 138,60 zł 138,60 zł 123,75 zł 128,70 zł 123,75 zł 396,00 zł 138,60 zł 990,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa IV
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 291,06 zł 277,20 zł 291,06 zł 291,06 zł 291,06 zł 291,06 zł 1108,80 zł 360,36 zł 2772,00 zł
Szkoła podstawowa klasa V
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa VI
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa VII
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 519,75 zł 495,00 zł 519,75 zł 519,75 zł 519,75 zł 519,75 zł 1980,00 zł 643,50 zł 4950,00 zł
Szkoła podstawowa klasa VIII
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak brak brak

UWAGA: Inne wskaźniki obowiązują, gdy dana klasa nie funkcjonowała wcześniej w danej szkole.


Poniżej dla porównania kwoty z poprzednich lat.

Dotacja celowa - wartości obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu lekkim dla uczniów z niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla uczniów niesłyszących dla uczniów słabosłyszących dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony dla uczniów niewidomych dla uczniów niewidomych wydruk w systemie Braille'a
Szkoła podstawowa klasa I
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123,75 zł 138,60 zł 138,60 zł 123,75 zł 128,70 zł 123,75 zł 396,00 zł 138,60 zł 990,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa II
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123,75 zł 138,60 zł 138,60 zł 123,75 zł 128,70 zł 123,75 zł 396,00 zł 138,60 zł 990,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa III
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123,75 zł 138,60 zł 138,60 zł 123,75 zł 128,70 zł 123,75 zł 396,00 zł 138,60 zł 990,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 207,90 zł 148,50 zł 207,90 zł 207,90 zł 207,90 zł 155,93 zł 594,00 zł 193,05 zł 1485,00 zł
Szkoła podstawowa klasa IV
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa V
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa VI
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 374,22 zł 356,40 zł 374,22 zł 374,22 zł 374,22 zł 374,22 zł 1425,60 zł 463,32 zł 3564,00 zł
Szkoła podstawowa klasa VII
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa VIII
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 69,30 zł 69,30 zł 61,88 zł 64,35 zł 61,88 zł 198,00 zł 69,30 zł 495,00 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak brak brak

Dotacja celowa - wartości obowiązujące w roku szkolnym 2018/2019 dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera dla uczniów niesłyszących dla uczniów słabosłyszących dla uczniów słabowidzących wydruk niepowiększony dla uczniów słabowidzących wydruk powiększony dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Szkoła podstawowa klasa I
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 138,60 zł 128,70 zł 138,60 zł 123,75 zł 123,75 zł 396,00 zł 123,75 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa II
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 138,60 zł 128,70 zł 138,60 zł 123,75 zł 123,75 zł 396,00 zł 123,75 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 148,50 zł 207,90 zł 207,90 zł 207,90 zł 155,93 zł 594,00 zł 207,90 zł
Szkoła podstawowa klasa III
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123,75 zł 128,70 zł 138,60 zł 123,75 zł 123,75 zł 396,00 zł 123,75 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa IV
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 69,30 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 61,88 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa V
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 69,30 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 61,88 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 356,40 zł 374,22 zł 374,22 zł 374,22 zł 374,22 zł 1425,60 zł 374,22 zł
Szkoła podstawowa klasa VI
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 61,88 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa VII
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 69,30 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 61,88 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) brak brak brak brak brak brak brak
Szkoła podstawowa klasa VIII
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 69,30 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 61,88 zł
podręczniki lub materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 495,00 zł 519,75 zł 519,75 zł 519,75 zł 519,75 zł 1980,00 zł 519,75 zł
Gimnazjum klasa III
materiały ćwiczeniowe 61,88 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 61,88 zł

Dotacja celowa - wartości na poprzedni rok szkolny 2017/2018 uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym uczniowie z autyzmem, zespołem Aspergera uczniowie niesłyszący uczniowie słabosłyszący uczniowie słabowidzący wydruk niepowiększony uczniowie słabowidzący wydruk powiększony uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
Szkoła podstawowa klasy I-III
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 148,50 zł 178,20 zł 193,05 zł 148,50 zł 170,78 zł 594,00 zł 148,50 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 123,75 zł 128,70 zł 138,60 zł 123,75 zł 123,75 zł 396,00 zł 123,75 zł
Szkoła podstawowa klasy IV-VI
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 277,20 zł 332,68 zł 360,29 zł 318,80 zł 318,80 zł 1108,80 zł 318,80 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 61,88 zł
Szkoła podstawowa klasy VII
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 495,04 zł 594,05 zł 643,55 zł 569,30 zł 569,30 zł 1980,00 zł 569,30 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 61,88 zł
Gimnazjum klasy II - III
podręczniki i materiały edukacyjne (raz na 3 lata) 495,04 zł 594,05 zł 643,55 zł 569,30 zł 569,30 zł 1980,00 zł 569,30 zł
materiały ćwiczeniowe (corocznie) 61,88 zł 64,35 zł 69,30 zł 61,88 zł 61,88 zł 198,00 zł 61,88 zł


<< Poprzednia strona: Podstawowe informacje Następna strona: Ważne terminy >>


Jak rozpocząć

System DotCel umożliwia kompleksową obsługę dotacji celowych MEN i wyprawki szkolnej. Jeśli masz już konto, zaloguj się. W przeciwnym wypadku zacznij od rejestracji. W wypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z obsługą serwisu.