Wyprawka szkolna

Wszystko, co trzeba wiedzieć


W dniu 26 czerwca 2020 roku zostało wydane rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022. Program ten w poprzednich latach nazywany był "Wyprawka szkolna", choć obecnie część osób tak nazywa program "Dobry start", w ramach którego przekazywane jest 300 zł dla każdego ucznia. To dwa niezależne programy. System DotCel działający w ramach serwisu DotacjeCelowe.pl pozwala na zakup zarówno podręczników, ćwiczeń i pomocy edukacyjnych finansowanych w ramach dotacji, jak i właśnie w ramach "wyprawki" dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czego dotyczy program Wyprawka szkolna

Program obejmuje dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego. Przy czym podręcznik musi być dopuszczony do użytku szklonego.

Ponadto w wypadku niektórych grup uczniów możliwe jest również dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych, a więc materiałów, które zastępują lub uzupełniają podręcznik, w tym kart pracy, książek pomocniczych, ćwiczeń, kolorowanek, rysowanek itp.

Kto jest objęty programem

Na dofinansowanie mogą liczyć uczniowie:

Przy czym program dofinansowania podręczników i materiałów ćwiczeniowych w poszczególnych latach szkolnych ograniczone jest do wybranych klas i szkół (szczegóły w rozporządzeniu).

Jaka jest wysokość dofinansowania

Nie ma limitu kwoty, którą można wydać na podręczniki czy materiały edukacyjne, ale zwrot następuje tylko do ściśle określonych kwot.

Wysokość dofinansowania w ramach programu "Wyprawka szkolna" przyjęta przez Radę Ministrów na lata 2020 - 2022 (rok szkolny 2020/21, 2021/22 i 2022/23)

Grupa uczniów Dofinansowanie
dla uczniów:
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
uczęszczających do:
- szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy
do 225 zł
dla uczniów:
- słabowidzących,
- niesłyszących,
- słabosłyszących,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
uczęszczających do:
- branżowej szkoły I stopnia lub II stopnia
do 390 zł
dla uczniów:
- słabowidzących,
- niesłyszących,
- słabosłyszących,
- z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
- z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
- z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
uczęszczających do:
- czteroletniego liceum ogólnokształcącego*,
- dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym*,
- pięcioletniego technikum*,
- dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum*,
- klas III – VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia,
- klas VI – IX ogólnokształcącej szkoły baletowej,
- liceum sztuk plastycznych*,
- dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych*,
- dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych*,
- dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych*

* klasy zmieniają się w poszczególnych latach szkolnych wraz z wygaszaniem i uruchamianiem klas w wyniku reformy
do 445 zł

Kto i jak może złożyć wniosek o dofinansowanie

Dofinansowanie udzielane jest na wniosek pełnoletniego ucznia, rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Wniosek kieruje się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w danym roku szkolnym, który następnie przekazywany jest do organu prowadzącego szkołę .

Do wniosku należy dołączyć kserokopię aktualnego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Jak przekazywane jest dofinansowanie

By uzyskać kosztów zakupu w ramach programu wyprawka szkolna, należy przedłożyć potwierdzenie, np. paragon, rachunek lub fakturę VAT wystawioną imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka.

W systemie DotCel przy zamawianiu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu Wyprawka szkolna można podać dane osoby, na którą ma być wystawiona faktura, a także wybrać sposób płatności (za pobraniem przy odbiorze lub przelewem). Zamówienie dostarczane jest na adres szkoły, przy czym przesyłka dla każdego ucznia spakowana jest osobno, by było ją łatwo rozdzielić między właściwe osoby.

Dokumenty prawne

[plik PDF] ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022


<< Poprzednia strona: Dotacja celowa - przepisy Następna strona: Dotacja celowa MEN a Wyprawka szkolna >>


Jak rozpocząć

Serwis DotacjeCelowe.pl umożliwia kompleksową obsługę dotacji celowych MEiN i wyprawki szkolnej. Jeśli masz już konto, zaloguj się. W przeciwnym wypadku zacznij od rejestracji. W wypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z obsługą serwisu.