Dotacja celowa MEiN na podręczniki i ćwiczenia - ważne terminy


Kiedy można uzyskać i do kiedy trzeba rozliczyć dotację celową


Tryb i terminy udzielania oraz rozliczania dotacji celowej reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki (wcześniej Ministra Edukacji Narodowej). W 2022 roku nastąpiła niewielka zmiana terminów wprowadzona przez Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.


Do kiedy należy złożyć wnioski o dotacje?

Wojewoda udziela dotacji celowej w terminie do:

Przed przekazaniem wniosku do wojewody, organ prowadzący szkołę musi otrzymać od dyrektora szkoły informacje niezbędne do ustalenia wysokości dotacji. Niezbędne formularze automatycznie przygotuje bezpłatny generator wniosku o dotację MEiN!

W jakim terminie szkoła otrzymuje dotację?

Po otrzymaniu środków, jednostka samorządu przekazuje informację o dotacji do szkoły w terminie do 14 dni.


<< Poprzednia strona: Kwoty dotacji Następna strona: Przepisy i procedury >>


Jak rozpocząć

Serwis DotacjeCelowe.pl umożliwia kompleksową obsługę dotacji celowych MEiN i wyprawki szkolnej. Jeśli masz już konto, zaloguj się. W przeciwnym wypadku zacznij od rejestracji. W wypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z obsługą serwisu.