Nowość: Generator wniosku dyrektora szkoły o przyznanie dotacji celowej MEN

Automatyczne generowanie formularzy i ich aktualizacji


Serwis DotacjeCelowe.pl został wzbogacony o nową funkcję – bezpłatny Generator wniosku dyrektora szkoły o przyznanie dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2021 r.

Generator automatycznie tworzy pliki całkowicie zgodne z formatem wymaganym przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) – przekazywane przez dyrektora szkoły do organu prowadzącego (zgodne z Załącznikiem nr 2* do rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.).

Funkcjonalność generatora jest dużo bardziej rozbudowana niż innych podobnych rozwiązań. Generator automatycznie tworzy formularze dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności i wylicza środki według aktualnych wskaźników i kwot, gotowe do podpisania przez dyrektora szkoły i wysłania do JST. Umożliwia także proste przygotowanie aktualizacji informacji. Dodatkowo na podstawie danych można błyskawicznie stworzyć zamówienia dla poszczególnych oddziałów, a następnie dobrać optymalne podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe indywidualnie dla każdego ucznia.

Dostęp do generatora mają za darmo zarejestrowani użytkownicy, którzy mają konta koordynatora. W celu utworzenia konta koordynatora dla szkoły prosimy o kontakt z obsługą serwisu.

Zalety Generatora wniosku w serwisie DotacjeCelowe.pl:


* Informacje niezbędne dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2021 r.


Jak rozpocząć

System DotCel umożliwia kompleksową obsługę dotacji celowych MEN i wyprawki szkolnej. Jeśli masz już konto, zaloguj się. W przeciwnym wypadku zacznij od rejestracji. W wypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z obsługą serwisu.