Polityka ochrony danych osobowych

Jak przetwarzamy dane naszych użytkowników

Priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo i poufność danych użytkowników oraz poszanowanie przepisów związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo Dotacje Celowe Marcin Adamczyk z siedzibą w Warszawie, NIP 951-196-57-08, REGON 147292276.

Jakie uprawnienia mają użytkownicy w zakresie przetwarzania ich danych

W dowolnym momencie i w dogodny dla siebie sposób (tutaj są nasze dane kontaktowe) można wystąpić o: sprostowanie danych, usunięcie danych, ograniczenie przetwarzania danych, dostęp do danych i przeniesienie danych. Użytkownikom przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe

Dane wykorzystywane są do zawierania i obsługi umów sprzedaży, obsługi dokumentów księgowych i podatkowych, obsługi płatności i dostaw, obsługi zamówień, reklamacji i zapytań użytkowników, dostosowania oferty, tworzenia analiz i statystyk oraz działań marketingowych, jak przesyłanie newslettera z promocjami. Dane przetwarzane są tylko w wypadku uzyskania przewidzianych prawem odpowiednich zgód od użytkownika. Użytkownik nie jest zobowiązany do podawania nam jakichkolwiek danych, ale brak danych niezbędnych do wystawienia faktury oraz realizacji płatności i dostawy uniemożliwi realizację zamówień. Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy żadnych danych wrażliwych. Przechowujemy tylko dane niezbędne do realizacji usług takie jak: imię i nazwisko osoby zamawiającej, dane kontaktowe (adres, email, telefon) i dane podmiotu do wystawienia faktury.

Kto ma dostęp do danych

Nie udostępniamy danych – odpłatnie ani bezpłatnie – żadnym zewnętrznym podmiotom niezwiązanym z obsługą działania serwisu. Dane nie są także przetwarzane ani przechowywane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. By zapewnić działanie serwisu i realizację ciążących na nas obowiązków prawnych, poszczególne dane mogą być przekazane do: uprawnionych urzędów i jednostek państwa, biura rachunkowego, firm pocztowych i kurierskich, operatorów płatności, firm obsługujących infrastrukturę teleinformatyczną i analityczną. Dane osobowe przechowywane są w dedykowanych centrach danych prowadzonych i chronionych przez międzynarodowego potentata w tym zakresie firmę Microsoft, oferującą najwyższe standardy bezpieczeństwa i zgodność z RODO. Warto podkreślić, że poszczególni partnerzy mają dostęp tylko do danych niezbędnych do prawidłowego świadczenia oferowanych przez nich usług. Po stronie Administratora dostęp do danych mają wyłącznie wybrane osoby po odpowiednim przeszkoleniu w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych.

Pliki cookies

Wykorzystujemy standardowe pliki cookies do zapamiętywania ustawień użytkowników i statystyki. Nie wykorzystujemy mechanizmów reklamowych ani śledzących użytkowników. Sposób obsługi plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki internetowej


Jak rozpocząć

Serwis DotacjeCelowe.pl umożliwia kompleksową obsługę dotacji celowych MEN i wyprawki szkolnej. Jeśli masz już konto, zaloguj się. W przeciwnym wypadku zacznij od rejestracji. W wypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z obsługą serwisu.