Szkolenia dla szkół dot. dotacji celowej MEiN i serwisu DotacjeCelowe.pl

Zapraszamy na bezpłatne i płatne szkolenia dla dyrekcji i pracowników szkół obsługujących dotację celową MEiN na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych lub wyprawkę szkolną dla uczniów SPE.

Najbliższe szkolenia

Zakończone szkolenia

Bezpłatne szkolenie online dot. tworzenia Księgi inwentarzowej podręczników i pobierania Załącznika nr 7 do rozliczenia dotacji celowej MEiN


Data: 13 października 2022 roku (czwartek) - rejestracja do 12 października 2022 roku (środa)
Harmonogram: 11:00 - 12:00 (logowanie od 10:55); po szkoleniu nasi eksperci będą dostępni, by odpowiedzieć na pytania

Zakres: podczas szkolenia wyjaśnimy krok po kroku:
- jak jednym przyciskiem utworzyć Księgę inwentarzową podręczników (zgodną z przepisami o ewidencji podręczników),
- jak pobrać wypełnione Załączniki nr 7 (zgodne ze wzorem MEiN) do rozliczenia dotacji celowej dla poszczególnych stopni i rodzajów/niepełnosprawności,
- jak pobrać dokumentację do opisu faktur,
- jak zweryfikować dostawę do szkoły.

Opłata: szkolenie jest bezpłatne

Dostęp do szkolenia: każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma emailem najpóźniej na dzień przed szkoleniem odsyłacz do szkolenia
Uczestnicy: szkolenie adresowane jest przede wszystkim do osób odpowiadających za rozliczenie i ewidencję zakupów w ramach dotacji celowej MEiN i wyprawki szkolnej

Kontakt: w razie pytań dot. szkolenia prosimy o kontakt: Marcin Adamczyk, email: kontakt@dotacjecelowe.pl, telefon: 606-603-909.

Bezpłatny serwis DotacjeCelowe.pl wykorzystywany przez szkoły w całej Polsce oferuje najbardziej zaawansowane mechanizmy do realizacji zakupów podręczników i ćwiczeń w ramach Dotacji celowej i Wyprawki szkolnej oraz największą ofertę ze wszystkich wydawnictw w jednym miejscu.


Bezpłatne szkolenie online dot. składania zamówień i optymalnego wykorzystania środków na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe finansowane z dotacji celowej MEiN i Wyprawki Szkolnej


Data: 25 sierpnia 2022 roku (czwartek) - rejestracja do 24 sierpnia 2022 roku (środa)
Harmonogram: 13:00 - 15:00 (logowanie od 12:55); po szkoleniu nasi eksperci będą dostępni, by odpowiedzieć na pytania

Zakres: szkolenie obejmuje przygotowanie zamówień oraz optymalne wykorzystanie środków z dotacji celowej MEiN i Wyprawki Szkolnej dla uczniów z IPE/SPE

Opłata: szkolenie jest bezpłatne

Dostęp do szkolenia: każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma emailem najpóźniej na dzień przed szkoleniem odsyłacz do szkolenia
Uczestnicy: szkolenie adresowane jest przede wszystkim do dyrektorów szkół specjalnych/SOSW i innych pracowników szkół odpowiadających za wykorzystanie dotacji celowej MEiN

Opis: Serwis DotacjeCelowe.pl oferuje najbardziej wszechstronny generator wniosków o dotację celową MEiN oraz wspiera całościową obsługę zakupów podręczników i ćwiczeń od wyboru produktów dla każdego ucznia, przez pełne wykorzystanie środków co do grosza, po rozliczenie wydatków i ewidencję podręczników. Podczas szkolenia krok po kroku zostaną omówione dostępne w serwisie rozwiązania.

Kontakt: w razie pytań dot. szkolenia prosimy o kontakt: Marcin Adamczyk, email: kontakt@dotacjecelowe.pl, telefon: 606-603-909.


Bezpłatne szkolenie online dot. składania i aktualizacji wniosków o dotację celową MEiN na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego


Data: 25 sierpnia 2022 roku (czwartek) - rejestracja do 24 sierpnia 2022 roku (środa)
Harmonogram: 10:00 - 12:00 (logowanie od 9:55); po szkoleniu nasi eksperci będą dostępni, by odpowiedzieć na pytania

Zakres: szkolenie obejmuje wnioskowanie o dotację celową MEiN przygotowanie i aktualizację wniosków dla uczniów z IPE/SPE

Opłata: szkolenie jest bezpłatne

Dostęp do szkolenia: każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma emailem najpóźniej na dzień przed szkoleniem odsyłacz do szkolenia
Uczestnicy: szkolenie adresowane jest przede wszystkim do dyrektorów szkół specjalnych/SOSW i innych pracowników szkół odpowiadających za wykorzystanie dotacji celowej MEiN

Opis: Serwis DotacjeCelowe.pl oferuje najbardziej wszechstronny generator wniosków o dotację celową MEiN oraz wspiera całościową obsługę zakupów podręczników i ćwiczeń od wyboru produktów dla każdego ucznia, przez pełne wykorzystanie środków co do grosza, po rozliczenie wydatków i ewidencję podręczników. Podczas szkolenia krok po kroku zostaną omówione dostępne w serwisie rozwiązania.

Kontakt: w razie pytań dot. szkolenia prosimy o kontakt: Marcin Adamczyk, email: kontakt@dotacjecelowe.pl, telefon: 606-603-909.


Bezpłatne szkolenie online dot. obsługi serwisu DotacjeCelowe.pl, w tym składania wniosków o dotację celową MEiN na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz optymalnego wykorzystania dostępnych środków


Data: 23 czerwca 2022 roku (czwartek) - rejestracja do 22 czerwca 2022 roku (środa)
Harmonogram: 10:00 - 12:00 (logowanie od 9:55); po szkoleniu nasi eksperci będą dostępni, by odpowiedzieć na pytania

Zakres: szkolenie obejmuje trzy bloki tematyczne:
1) Wnioskowanie o dotację celową MEiN,
2) Tworzenie i kompletowanie zamówień,
3) Optymalne wykorzystanie środków dotacyjnych.

Opłata: szkolenie jest bezpłatne

Dostęp do szkolenia: każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma emailem najpóźniej na dzień przed szkoleniem odsyłacz do szkolenia
Uczestnicy: szkolenie adresowane jest przede wszystkim do dyrektorów szkół specjalnych/SOSW i innych pracowników szkół odpowiadających za wykorzystanie dotacji celowej MEiN

Opis: Serwis DotacjeCelowe.pl oferuje najbardziej wszechstronny generator wniosków o dotację celową MEiN oraz wspiera całościową obsługę zakupów podręczników i ćwiczeń od wyboru produktów dla każdego ucznia, przez pełne wykorzystanie środków co do grosza, po rozliczenie wydatków i ewidencję podręczników. Podczas szkolenia krok po kroku zostaną omówione dostępne w serwisie rozwiązania.

Kontakt: w razie pytań dot. szkolenia prosimy o kontakt: Marcin Adamczyk, email: kontakt@dotacjecelowe.pl, telefon: 606-603-909.


Bezpłatne szkolenie online dot. obsługi serwisu DotacjeCelowe.pl, w tym składania wniosków o dotację celową MEiN na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz optymalnego wykorzystania dostępnych środków


Data: 9 czerwca 2022 roku (czwartek) - rejestracja do 8 czerwca 2022 roku (środa)
Harmonogram: 10:00 - 12:00 (logowanie od 9:55); po szkoleniu nasi eksperci będą dostępni, by odpowiedzieć na pytania

Zakres: szkolenie obejmuje trzy bloki tematyczne:
1) Wnioskowanie o dotację celową MEiN,
2) Tworzenie i kompletowanie zamówień,
3) Optymalne wykorzystanie środków dotacyjnych.

Opłata: szkolenie jest bezpłatne

Dostęp do szkolenia: każdy zarejestrowany uczestnik otrzyma emailem odsyłacz do szkolenia
Uczestnicy: szkolenie adresowane jest przede wszystkim do dyrektorów szkół specjalnych/SOSW i innych pracowników szkół odpowiadających za wykorzystanie dotacji celowej MEiN

Opis: Serwis DotacjeCelowe.pl oferuje najbardziej wszechstronny generator wniosków o dotację celową MEiN oraz wspiera całościową obsługę zakupów podręczników i ćwiczeń od wyboru produktów dla każdego ucznia, przez pełne wykorzystanie środków co do grosza, po rozliczenie wydatków i ewidencję podręczników. Podczas szkolenia krok po kroku zostaną omówione dostępne w serwisie rozwiązania.

Kontakt: w razie pytań dot. szkolenia prosimy o kontakt: Marcin Adamczyk, email: kontakt@dotacjecelowe.pl, telefon: 606-603-909.


Szkolenie eksperckie online: Zasady wnioskowania, wykorzystania i rozliczania dotacji celowej MEiN w 2022 roku na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów ze SPE


Data: 21 kwietnia 2022 roku (czwartek) - rejestracja do 19 kwietnia 2022 roku (wtorek)
Harmonogram: 12:30 - 17:00 (logowanie od 12:15)
Prelegenci: szkolenie prowadzone będzie przez Pana Grzegorza Pochopnia, renomowanego eksperta ds. finasowania oświaty i wieloletniego pracownika MEN, oraz ekspertów serwisu DotacjeCelowe.pl

Zakres: szkolenie obejmuje trzy bloki tematyczne:
1) Wnioskowanie o dotację celową MEiN,
2) Zasady wydatkowania i rozliczania dotacji celowej MEiN
3) Optymalne wykorzystanie środków dotacyjnych

Opłata: 150 zł za jedną osobę, 100 zł za drugą osobę z tej samej szkoły, po 50 zł za każdą kolejną osobę z tej samej szkoły; płatność przelewem na podstawie faktury
Cena obejmuje: 1) udział w szkoleniu, 2) indywidualny certyfikat udziału.
Konto do wpłaty: dane do płatności będą na fakturze przesłanej po rejestracji

Dostęp do szkolenia: każdy uczestnik otrzyma emailem odsyłacz i kod dostępu do szkolenia
Uczestnicy: szkolenie adresowane jest przede wszystkim do dyrektorów szkół specjalnych/SOSW i innych pracowników szkół odpowiadających za wykorzystanie dotacji celowej MEiN

Opis: W odpowiedzi na liczne pytania dot. szczegółowych zasad wydatkowania i rozliczania środków z dotacji celowej MEiN, przed kolejnym sezonem dotacyjnym we współpracy z renomowanymi ekspertami organizujemy wyjątkowe szkolenie przeznaczone dla dyrektorów i innych pracowników szkół zajmujących się dotacją celową MEiN. Szkolenie będzie obejmowało zarówno wystąpienia ekspertów, jak i czas na pytania uczestników.

Kontakt: w razie pytań dot. szkolenia prosimy o kontakt: Marcin Adamczyk, email: kontakt@dotacjecelowe.pl, telefon: 606-603-909.Jak rozpocząć

Serwis DotacjeCelowe.pl umożliwia kompleksową obsługę dotacji celowych MEiN i wyprawki szkolnej. Jeśli masz już konto, zaloguj się. W przeciwnym wypadku zacznij od rejestracji. W wypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z obsługą serwisu.