Wniosek o środki z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w roku szkolnym 2023/2024


Automatyczne generowanie wniosków dla wszystkich rodzajów niepełnosprawności


UWAGA: W 2024 roku najpewniej nie będzie osobnej procedury występowania o dotację dla uczniów będących uchodźcami z Ukrainy. Dla wszystkich uczniów będą stosowane stanardowe wnioski MEN.

Serwis DotacjeCelowe.pl został wzbogacony o nową funkcję – bezpłatny Generator wniosku dyrektora szkoły o przyznanie środków z Funduszu Pomocy dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Generator przeznaczony jest do wnioskowania o środki dla uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi.

Podobnie jak Generator wniosków dla dotacji celowej MEN, Generator dla Funduszu Pomocy automatycznie tworzy pliki zgodne z formatem wymaganym przez jednostki samorządu terytorialnego. Należy mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami pliki te mają inną strukturę niż pliki dla dotacji celowej MEN.

Wniosek dotyczy uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w Ustawie z 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W szczególności podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowych należy zapewnić uczniom, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r. (po wybuchu wojny).

Wniosek - dla każdego rodzaju niepełnosprawności osobny - składany jest w terminie do 20 października 2023 r.

Dostęp do Generatora dla Funduszu Pomocy mają za darmo zarejestrowani użytkownicy, którzy mają konto koordynatora.
Utwórz konto w serwisie Logowanie

Zobacz także: Aktualne kwoty dotacji podręcznikowej MEiN


Jak rozpocząć

Serwis DotacjeCelowe.pl umożliwia kompleksową obsługę dotacji celowych MEN i wyprawki szkolnej. Jeśli masz już konto, zaloguj się. W przeciwnym wypadku zacznij od rejestracji. W wypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z obsługą serwisu.