Dotacje celowe dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (Dotacje celowe MEN) - komu przysługują, na co można wydać i jak uzyskać


Podstawowe informacje


Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych jest programem rządowym mającym na celu wyposażenie uczniów (w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych SPE) we wszystkie niezbędne książki do nauki.

Celem programu MEN jest sfinansowanie zakupu:

WARTO WIEDZIEĆ: Według wyjaśnień Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN), podstawą do dokonania wyboru podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest analiza potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych danego ucznia niepełnosprawnego oraz zasada indywidualizacji edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ministerstwo pozostawia nauczycielom, którzy najlepiej znają możliwości swoich uczniów, decyzję, co do wyboru konkretnych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Podwyższona dotacja celowa przeznaczona jest dla uczniów:

WAŻNE: Dotacja celowa przysługuje zarówno uczniom uczęszczających do szkół specjalnych, jak i wszelkich innych szkół, o ile mają stosowne orzeczenie. O dotację może więc wystąpić dyrekcja dowolnej szkoły!

Dotacja ta może być wykorzystana na:

UWAGA: Podręczniki i materiały edukacyjne zakupione z dotacji muszą być wykorzystywane we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne, natomiast materiał ćwiczeniowy w danym roku szkolnym

Wysokość dotacji w danym roku szkolnym ustala Minister Edukacji i Nauki. Dyrekcja szkoły występuje z informacją o potrzebnej dotacji do jednostki samorządu terytorialnego (organu prowadzącego), który kieruje wniosek do stosownego wojewody. Zobacz najbardziej wszechstronny generator wniosku dyrektora o dotację.


<< Poprzednia strona: Strona główna Następna strona: Kwoty dotacji >>Jak rozpocząć

Serwis DotacjeCelowe.pl umożliwia kompleksową obsługę dotacji celowych MEN i wyprawki szkolnej. Jeśli masz już konto, zaloguj się. W przeciwnym wypadku zacznij od rejestracji. W wypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z obsługą serwisu.