Dotacja celowa MEN na podręczniki i ćwiczenia - przepisy, procedury i dokumenty do pobrania

Procedura krok po kroku


Formalną procedurę uzyskania i na koniec rozliczenia dotacji - w tym wykaz niezbędnych formularzy - zawiera najnowsze Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. (opublikowane 20 marca 2024 roku, Dziennik Ustaw z 2024 r., pozycja 413).

Krok 1 - Przekazanie przez dyrektora szkoły informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej

Informacja o liczbie uczniów z poszczególnych klas wraz z podziałem na rodzaj i stopień niepełnosprawności trafia do jednostki samorządu terytorialnego (w skrócie JST). Dla uczniów z niepełnosprawnością informacje te należy przekazać na formularzu, który jest załącznikiem nr 2 do rozporządzenia. Serwis DotacjeCelowe.pl oferuje bezpłatny Generator wniosków przygotowujący automatycznie informacje dla poszczególnych rodzajów niepełnosprawności (zobacz szczegóły).

Krok 2 - Wniosek o udzielenie szkole dotacji celowej

Wniosek o udzielenie dotacji celowej jest sporządzany przez JST na podstawie informacji ze szkół. Dla uczniów z niepełnosprawnością informacje te należy przekazać na formularzu, który jest załącznikiem nr 5 do rozporządzenia.

Krok 3 - Przekazanie środków przez wojewodów do samorządów

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania dokonuje podziału między województwa środków budżetu państwa przeznaczonych na dotacje w terminie od 15 kwietnia do 15 września. Następnie wojewodowie kierują środki do jednostek samorządu terytorialnego.

Dotacja trafia do JST w terminie do:

Krok 4 - Przekazanie dotacji do szkół

Przyznane dotacje organ prowadzący przekazuje szkołom.

Krok 5 - Złożenie zamówień przez nauczycieli

Po otrzymaniu dotacji nauczyciele mogą rozpocząć składanie zamówień - serwis DotacjeCelowe.pl znacznie ułatwia cały proces zamówień, w tym umożliwia optymalne wykorzystanie dostępnej kwoty dotacji dla każdego z uczniów.

Krok 6 - Rozliczenie dotacji

Serwis DotacjeCelowe.pl generuje gotowe dokumenty ułatwiające rozliczenie dotacji, pozwalając zaoszczędzić wiele czasu i uniknąć potencjalnych pomyłek.

Dyrektor szkoły przekazuje rozliczenie do JST - w wypadku uczniów z niepełnosprawnością na formularzu z załącznika nr 7. Serwis DotacjeCelowe.pl automatycznie generuje wypełniony Załącznik nr 7 zgodnie ze wzorem z rozporządzenia. Finalnie JST przekazuje swoje rozliczenie.


Akty prawne:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. (obowiązuje od 1 kwietnia 2024 roku)Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z poprzednich lat

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 16 maja 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (obowiązuje od 18 maja 2023 roku)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (obowiązuje od 15 maja 2023 roku)

USTAWA z dnia 9 marca 2023 r. o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej (w której dodano przepisy zmieniające artykuły ustawy o finansowaniu zadań oświatowych odnoszące się do dotacji celowej)

USTAWA z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2021 r.

<< Poprzednia strona: Ważne terminy Następna strona: Wyprawka szkolna - wszystko, co trzeba wiedzieć >>


Jak rozpocząć

Serwis DotacjeCelowe.pl umożliwia kompleksową obsługę dotacji celowych MEN i wyprawki szkolnej. Jeśli masz już konto, zaloguj się. W przeciwnym wypadku zacznij od rejestracji. W wypadku pytań, zapraszamy do kontaktu z obsługą serwisu.